Rekordzista dnia

 

Zmierzona prędkość:
04.03.2015
40/ 106 km/h
BMW
    ul. Traugutta

Czy wolno rozpalać grilla na balkonie, w parku na polanie? Drukuj Email
Wpisany przez Rzecznik SM Szczecin   
piątek, 24 kwietnia 2015 11:01

 

W mieście znajdziemy blisko 20 polan rekreacyjnych, na których możemy wypoczywać, rozpalić ognisko czy upiec kiełbaski na grillu. Obowiązują jednak na nich pewne zasady, których musimy przestrzegać.

Weekendy to idealne okazje, żeby odwiedzić szczecińskie polany rekreacyjne. Do dyspozycji mieszkańców są tu m.in. ławeczki, zadaszone wiaty i miejsca, gdzie można rozpalić ognisko czy grilla.- W Szczecinie mamy blisko 20 polan wypoczynkowych. Najbardziej oblegane to np. Polana Sportowa, czy polany przy ulicy Miodowej, w tym Biała za leśniczówką (...) Sporym zainteresowaniem cieszy się polana za jeziorem Głębokim. Wszystkie w lewobrzeżnej części Szczecina skoncentrowane są w okolicach Jeziora Głębokiego i Lasu Arkońskiego. Na Prawobrzeżu popularnością cieszą się praktycznie wszystkie: dwie nad jeziorem Szmaragdowym, w Parku Leśnym Klęskowo, czy przy ulicy Tczewskiej nad rzeką Płonia. 

Czas wolny spędzony na szczecińskich polanach to przede wszystkim przyjemność, ale także obowiązki. W takich miejscach musimy przestrzegać bowiem regulaminu. Na terenie polan rekreacyjno-wypoczynkowych zabrania się rozpalania ognia poza miejscem wydzielonym na palenisko. Ognisko trzeba też koniecznie po sobie dogasić. Gałęzie i drewno, które chcemy wykorzystać na ognisko, powinny być suche. Należy zbierać je z ziemi, nie wolno łamać ani rąbać żywych drzew. Po pierwsze, to dewastacja środowiska, która jest karalna, po drugie, nie będziemy mieli z nich i tak pożytku, bo są wilgotne i kiepsko się palą. Czasem drewno na ognisko dostarcza także Zakład Usług Komunalnych.

ZUK dostarcza drewno wtedy, gdy jest to możliwe (...) Kilkanaście razy w sezonie dowożone jest na polany. Nie ma żadnego harmonogramu dowozu. Trafia wtedy, gdy ZUK nim dysponuje. Grilla na wysokich nóżkach ustawiamy z dala od roślin. Chyba, że regulamin na to nie pozwala, tak jak np. na ścieżce dydaktycznej przy ulicy Miodowej. Nie wolno nam także śmiecić, myć i czyścić na polanach samochodów, parkować w niedozwolonych miejscach, biwakować, jeździć konno, hałasować czy puszczać psów luzem. - Samochody przy polanach możemy parkować wyłącznie w przeznaczonych do tego celu miejscach. (...) Nie można wjeżdżać autami na trawę i samą polanę. 

Pamiętajmy też, że polany są dostępne dla wszystkich. Nie obowiązuje na nich żadna rezerwacja. Jeśli jednak odwiedzamy polanę w grupie, która liczy ponad 12 osób, powinniśmy zgłosić to do Wydziału Lasów Miejskich pod nr tel.: 91 43 24 851 lub 91 43 24 852.


Spis miejskich polan:
Lewobrzeże:
Polana Biała przy ul. Miodowej
Polana przy ulicy Miodowej po stronie jeziora Goplana
Polana Harcerska na Osowie
Polana Czerwona przy ul. Arkońskiej
Polana przy ul. Kupczyka
Polana Sportowa w rejonie ulicy Zegadłowicza
Polana Warszewska przy ul. Kredowej
Polana Sosnowa przy jeziorze Głębokie
Polana nad jeziorem Goplana s Polana Harcerska przy Drodze Siedmiu Młynów
Polana Bagienna Olszyna niedaleko Wołczkowa
Prawobrzeże:
Park Leśny Zdroje Polana Widok między ulicami Grabową a Kopalnianą
Park Leśny Zdroje Polana Słoneczna niedaleko ul. Kopalnianej
Park Leśny Dąbie polana nad rzeką Płonią przy ul. Tczewskiej
Park Leśny Klęskowo polana przy ul. Pszennej 

Parki, Jasne Błonia:

W Szczecinie nie ma formalnego zakazu grillowania w parkach, ale zwyczajowo przyjęło się, że tego się nie robi . Nie każdy kto korzysta z parku chciałby wąchać zapach smażonego steku czy kaszanki. Park nie służy celom gastronomicznym. Niech parki służą nam do spacerowania. Miejsc do grillowania mamy wystarczająca i szczecinianie chętnie z nich korzystają.

Balkony

Gdy nasz sąsiad piecze kiełbaski na balkonie i nie pomagają upomnienia, wolno sięgnąć po bardziej drastyczne środki. Przepisy nie zabraniają grillowania na balkonach, tarasach czy loggiach, nie oznacza to jednak, że właściciele mieszkań w blokach mogą bezkarnie to robić, a ich sąsiedzi muszą przez całe lato znosić zapach grillowanych potraw czy dymu. Co zatem można zrobić? W pierwszej kolejności warto zajrzeć do regulaminów we wspólnotach czy spółdzielniach mieszkaniowych. Wiele z nich zawiera odpowiednie zapisy informujące o zakazie rozpalania grilla w takich miejscach jak balkon. Warto powołać się na nie i zwrócić uwagę sąsiadom. W niektórych regulaminach porządku domowego wspólnot wpisywane są też postanowienia przewidujące kary pieniężne dla osób, które porządek naruszają. Jedyny problem w tym, że nie ma możliwości ich efektywnego wyegzekwowania, bo regulaminy te nie mają charakteru prawa administracyjnego.

Wspólnoty mogą jednak walczyć z uciążliwymi sąsiadami w jeszcze inny sposób. Ustawa o własności lokali pozwala im – w określonych sytuacjach – pozbyć się takiej osoby z grona członków wspólnoty. Z art. 16 ustawy wynika, że jeśli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Co prawda wspólnoty rzadko korzystają z tej możliwości, a jeśli już, to najczęściej gdy lokator długotrwale zalega z zapłatą czynszu. W przypadku opornych sąsiadów mogą jednak po ten środek sięgnąć.

Osobom narażonym na znoszenie niedogodności związanych z grillowaniem przez ich sąsiadów na balkonie z pomocą przychodzą też przepisy kodeksu cywilnego. Mowa o art. 144. Przepis ten ma bronić ich przed immisjami, czyli negatywnymi działaniami z nieruchomości sąsiednich (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI ACa 879/2005).

Zgodnie z nim właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Gdy postępuje wbrew tej regule, sprawa ma szanse znaleźć finał w sądzie. A częste rozpalanie grilla w okresie letnim może być uznane za działanie zakłócające korzystanie z sąsiedniego mieszkania.

Interwencja strażaka lub miejskiego strażnika

Gdy sąsiad, mimo upomnień, grilluje na balkonie, można wezwać policję lub straż miejską. Traktują one grillujących jak osoby zakłócające porządek..Tego rodzaju interwencje kończą się najczęściej pouczeniem i nakazem zgaszenia grilla, choć może to skończyć się wręczaniem mandatu

Art. 51 § 1

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym.

20-500

 

Można też wezwać straż pożarną. Mimo bowiem, że aktualne przepisy przeciwpożarowe nie zawierają jednoznacznych regulacji dotyczących zakazu używania grillów na balkonach i tarasach, to ustawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje każdego, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie (a rozpalony na balkonie grill może takie stwarzać), do zawiadomienia o tym straży pożarnej. Ale w tym przypadku wskazana jest ostrożność. To dlatego, że nieuzasadnione wezwanie traktowane jest jako fałszywy alarm, za co grozi grzywna – w tym przypadku nie grillującym sąsiadom, ale tym, którzy wezwali straż pożarną.

Źródło: rzecznik SM, Głos Szczeciński, Rzeczpospolita

 
Zwierzęta łowne lub chronione – ważne informacje Drukuj Email
Wpisany przez Rzecznik SM Szczecin   
piątek, 17 kwietnia 2015 11:31

Znalazłeś martwego lub rannego lisa, dzika bądź sarnę na terenie Szczecina, zadzwoń na całodobowe, bezpłatne numery Straży Miejskiej: 986 lub 196-56.

W związku z ostatnimi zdarzeniami dotyczącymi zwierząt chronionych lub łownych, przypominamy najważniejsze informacje.

Wszelki zdarzenia dotyczące:

1) zwierząt łownych (np. dzik, sarna, lis) np.:

- szkody na terenach komunalnych, osiedlowych (głownie dziki),

- kolizje drogowe ze zwierzęciem (głównie dzik, sarna),

- zagrożenie zdrowia lub życia ludzi (głównie dziki - np. przebywające przy drogach lub takie, które wtargnęły na teren posesji mieszkalnych),

- wymagające uwolnienia (głównie dziki, sarny - np. "zawieszanie" się saren na ogrodzeniach, dziki, które utknęły w ogrodzeniach bądź nie mogą się wydostać ze studzienek, itp.)

2) oraz objętych całoroczną ochroną (np. nietoperz, łabędź, jeż) - głównie wymagające uwolnienia, bo znalazły się na terenach zabudowanych bądź w mieszkaniach należy zgłaszać do Straży Miejskiej - bezpłatne telefony czynne całą dobę:

986 lub 196-56  Fax dla osób głuchoniemych: +48 91 424 58 58

Straż Miejska po przyjęciu zgłoszenia, które jest rejestrowane przekazuje sprawę do pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych i chronionych. W przypadku kolizji drogowych ze zwierzęciem z reguły policja informuje bezpośrednio pogotowie.
 

Źródło:http://www.szczecin.pl

 
Zmiany w przepisach ruchu drogowego Drukuj Email
Wpisany przez Rzecznik SM Szczecin   
środa, 15 kwietnia 2015 12:43

Od 11 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości mandatów nakładanych za wybrane rodzaje wykroczeń w ruchu drogowym. Na przykład osoba, która nie mając uprawnienia do korzystania z karty parkingowej, oznaczy tą kartą pojazd i zaparkuje na miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej musi liczyć się z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Nowe kwoty mandatów za niektóre wykroczenia, w tym związane z nieuprawnionym posługiwaniem się kartą parkingową, przewiduje rozporządzenie, które zaczęło obowiązywać od 11 kwietnia 2015 r.

Kierowcy, którzy nie mając do tego uprawnień oznaczą pojazd kartą parkingową i zaparkują na miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, muszą się liczyć z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych grozi 300 zł mandatu.

31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obwiązek noszenia elementów odblaskowych dla pieszych, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym po zmroku. Rozporządzenie zakłada, aby nie określać konkretnej wysokości mandatu dla osoby, która nie spełni tego obowiązku, tylko wskazać jej górną granicę – do 100 zł.

Projekt zmian reguluje także kwestie mandatów dla m.in. nietrzeźwych rowerzystów. Od listopada 2013 r. kierowanie pojazdem innym niż mechaniczne pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Zgodnie rozporządzeniem, nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, natomiast za stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozić będzie od 300 do 500 zł mandatu.

Mandaty w wysokości 100 zł dostaną także osoby, które poruszają się tzw. czterokołowcem (np. quadem) bez kasku.

Zmiany określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń .

(Źródło: MSW)
 

 
Tyle nieszczęścia naraz.... Drukuj Email
Wpisany przez Rzecznik SM Szczecin   
piątek, 10 kwietnia 2015 10:53

altWczoraj, tj.9 kwietnia strażnicy miejscy udali się na interwencję na ulicę Białowieską. Za "Polmozbytem " przybyli na miejsce funkcjonariusze stwierdzili spalanie izolacji z przewodów elektrycznych. Świadczyło o tym duże zadymienie na miejscu zdarzenia i ciągle palące się w ognisku kable. Na widok zbliżających się strażników dwóch mężczyzn przebywających na miejscu rzuciło się do ucieczki wsiadając do zaparkowanego opodal pojazdu. Nie udało się im zbyt daleko odjechać,bo obaj zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy SM. Po sprawdzeniu przez strażników ich tożsamości okazało się, iż żaden nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Za to wykroczenie mandatem karnym został ukarany kierowca, natomiast  za spalanie odpadów zostali ukarani obaj mężczyźni. Powiadomiona przez strażników i przybyła na miejsce policja stwierdziła , iż jeden z zatrzymanych posiadał telefon, zgłoszony wcześniej jako skradziony. Mężczyzna ten twierdził, że telefon nabył w jednym z lombardów. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja.

 
Strażnicy odnaleźli skradziony samochód Drukuj Email
Wpisany przez Rzecznik SM Szczecin   
czwartek, 09 kwietnia 2015 00:00

Skradzione auto  W dniu 08 kwietnia br. dyżurny straży miejskiej przyjął zgłoszenie o nieużywanym samochodzie stojącym na boisku szkolnym przy ul.      Jagiellońskiej 65. Jest to teren Szkoły Podstawowej nr 47. Po przybyciu na miejsce strażnicy miejscy stwierdzili, że samochód ma wybitą szybę od  strony pasażera oraz wyrwaną stacyjkę. Na podstawie numerów z tablic rejestracyjnych funkcjonariusze ustalili właściciela pojazdu. Po  skontaktowaniu się z nim okazało się, iż samochód Marki Fiat Seicento został wcześniej skradziony. Zdarzenie o kradzieży  właściciel zgłosił  kilka  dni wcześniej policji. O znalezieniu poszukiwanego pojazdu została powiadomiona przez strażników policja,która prowadzi dalsze czynności w tej  sprawie.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Wyszukiwarka

Portal Bezpieczni Razem

Baner_Bezpieczni_Razem

BIP SM

Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej Szczecin

Numery alarmowe służb miejskich i instytucji

112 - numer alarmowy UE
19656 - straż miejska
984 - pogotowie rzeczne
985 - ratownictwo górskie
986 - straż miejska
991 - pogotowie elektrowni
992 - pogotowie gazowni
993 - pogotowie ciepłowni
994 - pogotowie wodociągów
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

2008 - 2012 © Straż Miejska Szczecin