Działania Strażników Osiedlowych

Finał "dobrej zabawy" w kajdankachFinał "dobrej zabawy" w kajdankach

Nocna służba strażników miejskich zazwyczaj kończy się odwiezieniem kilku delikwentów w „odmiennym stanie świadomości” na Izbę Wytrzeźwień ( obecnie to Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień). Tak też było i w ostatni weekend. W godzinach nocnych dwóch strażników miejskich oczekiwało wraz z przywiezioną nietrzeźwą osobą na przyjęcie do SCPU .Do stojących w kolejce strażników podszedł w pewnym momencie mężczyzna i rozpychając się łokciami między nimi zapowiedział „ dobrą zabawę” i zażądał…ognia!

Po odmowie i prośbie o nieprzeszkadzaniu im w pracy w stronę miejskich funkcjonariuszy poleciały niewybredne epitety. Mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny, nie reagował na polecenia oddalenia się i nieutrudniania im interwencji. Doszło do tego, że agresor rzucił się na jednego strażnika i rozerwał mu mundur .Odpowiedź strażników była błyskawiczna: wygłosili formułę o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego, lecz z powodu niestosowania się w dalszym ciągu do poleceń, mężczyzna został obezwładniony i unieruchomiony poprzez nałożenie mu na ręce kajdanek. Wezwano patrol policji, który to fakt tylko wzmógł poziom agresji mężczyzny. W dalszym ciągu był on wulgarny, pobudzony, lżył strażników i nie wykonywał poleceń. Został przekazany do dyspozycji przybyłej na miejsce załodze policji a strażnicy udali się do KP Śródmieście w celu przesłuchania i sporządzenia dokumentacji na okoliczność znieważenia i napaści na funkcjonariuszy.