Działania Strażników Osiedlowych

Nielegalny zrzut szambaNielegalny zrzut szamba

Nie wszystkim czystość środowiska leży na sercu. Na pewno nie sprawcy nielegalnego pozbywania się ścieków.

Dwa dni temu strażnicy miejscy z Oddziału Prawobrzeże otrzymali w późnych godzinach wieczornych, około godziny 23.00 zgłoszenie z Wielgowa o zrzucaniu szamba do lasu. Strażnicy udali się we wskazane miejsce na ulicę o pięknej, kwiatowej nazwie. Zapach , jaki się unosił nie był jednak kwiatowym aromatem, nie było żadnych wątpliwości co do intencji mężczyzny. Sprawcę zastano w trakcie wypompowywania nieczystości ciekłych do lasu, poza teren swojej posesji. Mężczyzna przyznał się do popełnienia wykroczenia na podstawie złamania przepisów „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Za ten czyn został na niego nałożony mandat karny.

Przypominamy: Zgodnie z Uchwałą Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

  • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno być prowadzone systematycznie z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika.
  • Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.