Działania Strażników Osiedlowych

Podrzucił gałęzie-zapłacił mandatPodrzucił gałęzie-zapłacił mandat

Pierwsze promienie wiosennego słońca skłoniły mieszkańców naszego miasta do robienia porządków w przydomowych ogródkach. Nie wszyscy jednak zrobili to zgodnie z prawem.

Dwa dni temu strażnicy miejscy z Oddziału Północ otrzymali zawiadomienie ,iż na tzw. betonówce w okolicach ulicy Ostoi-Zagórskiego ktoś z samochodu wyrzuca odpady. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane w zgłoszeniu miejsce. A tam w najlepsze trwał wyładunek przyciętych gałęzi, przywiezionych samochodem – w mniemaniu sprawcy-w ustronnym miejscu. Taki sposób pozbywania się odpadów tzw.zielonych ( organicznych) jest wykroczeniem. Bez zbędnych dyskusji mężczyzna przyznał się do winy. Za ten czyn strażnicy nałożyli na niego mandat karny i zobowiązali do uprzątnięcia przywiezionych gałęzi. Na zdjęciach widać przywiezione odpady i następnie uprzątnięty teren.

Straż Miejska przypomina:

Podczas prac porządkowych w przydomowych ogródkach należy pamiętać, że nie wolno spalać liści, gałęzi i innych odpadów organicznych. Odpady zielone powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami w ww. regulaminie. W praktyce oznacza to, że zielone odpady powinny być kompostowane albo oddane do ekoportu (Straż Miejska przypomina, iż na terenie miasta Szczecin działają Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwane EKOPORTAMI http://www.ekomapa.szczecin.pl/). Można też nieodpłatnie, w ramach podpisanych umów na wywóz śmieci, składować odpady organiczne w brązowych pojemnikach. W taki pojemnik należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.