Działania profilaktyczne

Dzień otwarty w Straży GranicznejDzień otwarty w Straży Granicznej

5 października 2018 r. na terenie Straży Granicznej odbył się festyn z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi. Udział w wydarzeniu wzięło wiele formacji współpracujących z jednostką a jedną z nich była Straż Miejska. Na imprezę zostały zaproszone dzieci z pobliskich szkół. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zaprezentowali wyposażenie oraz samochód służbowy, a także uczyły najmłodszych przechodzenia przez przejście dla pieszych przy użyciu mobilnego miasteczka ruchu drogowego.