Działania profilaktyczne

NIE UFAJ NIEZNAJOMYM!NIE UFAJ NIEZNAJOMYM!

W ostatnim czasie do szczecińskich strażniczek szkolnych wpłynęły sygnały od dyrekcji placówek oświatowych o osobach niepożądanych, pojawiających się wokół szkół. W związku z z tym strażniczki z Referatu Profilaktyki przeprowadzają w szkołach i przedszkolach pogadanki, podczas których tłumaczą uczniom kto to jest „osoba obca”, oraz w jaki sposób zachować bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi. Strażniczki szkolne demonstrują dzieciom plansze edukacyjne, na podstawie których uświadamiają najmłodszym, jakie mogą być niebezpieczne skutki wynikające z kontaktów z nieznanymi osobami. Poprzez zabawy dydaktyczne przypominają kilka „złotych" zasad, których przestrzegania bezwzględnie zalecają strażniczki :


1. nie ufaj obcym ludziom, np. nie przyjmuj od nich słodyczy, zabawek

2. nie odchodź od domu namawiany przez osoby obce, nie idź z taką osobą do jego mieszkania czy w inne wskazane przez niego miejsce

3. nie zdradzaj sekretów rodzinnych, nie opowiadaj obcym o planach wakacyjnych, urlopowych, wyjazdach ani o stanie majątkowym rodziny

4. nie otwieraj drzwi pod nieobecność rodziców lub starszego rodzeństwa

5. nie wsiadaj do samochodu osoby nieznajomej

6. nigdy nie noś kluczy do mieszkania na szyi, schowaj je pod ubranie lub do plecaka