PROFILAKTYKA

Działania profilaktyczneDziałania profilaktyczne

unnamed (5).jpg
Bezpieczna droga do szkoły
2017-09-22
W dniach 21-22.09.2017 w SP 51 na ul. Jodłowej odbyły się zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze. W prelekcjach brały udział dzieci z klas "0" oraz pierwszoklasiści. Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki wyszły z dziećmi na przejście dla pieszych, gdzie zostały powtórzone zasady bezpiecznego przechodzenia przez tzw. "zebrę". W zajęciach wzięło udział 130 uczniów.
WP_20170909_15_38_20_Pro.jpg
"Osów w kwiatach"
2017-09-22
W dniu 09.09.2017r. Rada Osiedla Osów zorganizowała festyn osiedlowy pt. "Osów w kwiatach". Impreza odbyła się na terenie boiska przy ul.Wiśniowej. Głównym tematem spotkania była integracja mieszkańców. Jednym z zaproszonym gości była Straż Miejska. Funkcjonariuszki spełniały marzenia najmłodszych i wyczarowywały różne rzeczy z balonów.
3.jpg
Strażniczki Szkolne uczestniczą w półkoloniach
2017-07-04
26 czerwca rozpoczęły się wakacje w mieście. Z tego powodu wiele placówek oświatowych zorganizowało wypoczynek dla dzieci w miejscu ich zamieszkania. Jedną ze szkół, która prowadzi półkolonie jest Szkoła Podstawowa Nr 18, tam też Strażniczki Miejskie odwiedziły dzieci, z którymi przeprowadziły pogadankę odnośnie bezpieczeństwa w czasie pobytu na zgrupowaniu. Ponadto funkcjonariuszki przypomniały o zasadach wypoczynku nad wodą oraz w górach. Na zakończenie każde z uczestników otrzymało kolorowankę oraz pamiątkową pieczątkę.
d5f629ec8f85a72cb47922a0a060375d.jpg
Strażnicy szkolni zakończyli rok szkolny, ale wakacji nie mają...
2017-06-28
Nadeszły wakacje, tak długo oczekiwane przez wszystkich uczniów. Rok szkolny 2016/2017 przechodzi do historii, to dobry moment na podsumowanie działań strażników miejskich z Referatu Profilaktyki, tzw. strażników szkolnych. W Szczecińskiej Straży Miejskiej pracuje – już 10 lat - ośmiu profilaktyków. Tak się składa ,że to żeński odłam szczecińskiej formacji. Wszystkie panie pracujące z dziećmi i młodzieżą są do tego przygotowane: mają ukończone studia pedagogiczne i posiadają kwalifikacje pozwalające im pracować z dziećmi. W roku szkolnym 2016/2017 osiem strażniczek współpracowało z większością placówek oświatowych w naszym mieście w grupach wiekowych od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja do liceum i technikum. Zajęcia prowadziły też w świetlicach środowiskowych, placówkach szkolno-wychowawczych i w pogotowiu opiekuńczym. To był bardzo pracowity rok szkolny. Praca z dziećmi jest bardzo absorbująca, wymagająca i odpowiedzialna. Strażniczki często spotykają się z problemami uczniów, które starają się rozwiązywać wraz z dyrekcją i pedagogami w danej placówce. Nieraz towarzyszyły im skrajne emocje: radość z sukcesów pedagogicznych, ale i smutek, zwłaszcza podczas konfrontacji z trudnymi sytuacjami życiowymi w domach niektórych uczniów. Praca strażnika szkolnego to przede wszystkim działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Funkcjonariuszki prowadziły zajęcia w formie prelekcji, pogadanek, zabaw interakcyjnych. Realizowane były różne tematy, w zależności od zainteresowania konkretnej placówki danym zagadnieniem. Pojawiały się tematy sezonowe ( „Bezpieczna droga do szkoły”, ‘Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”,), jak i tematy aktualne przez cały rok: „Cyberprzemoc”, „Ekologia”, „Agresja”, „Obcy”, „Rozumiemy zwierzęta” „Nikotyna, legalny narkotyk”, „Pierwsza pomoc”, „Odpowiedzialność karna”, „Bezpieczny w domu”. W sumie w mijającym roku szkolnym strażnicy z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Szczecin przeprowadzili 1457 prelekcji różnego typu w których wzięło udział 34.685 uczniów! Praca z uczniami to nie wszystkie działania profilaktyków ze Straży Miejskiej. Zebrania z rodzicami uczniów, asysty dla pedagogów z poszczególnych szkół, rozmowy dyscyplinujące z uczniami, kontrole otoczenia placówek oświatowych (1094 w całym roku szkolnym),oraz udział w imprezach rekreacyjnych: festynach, jubileuszach, pokazach, zabezpieczeniach dopełniają obrazu pracy strażników szkolnych. Uczniowie udali się na zasłużone wakacje a strażnicy szkolni…wakacji nie mają. Teraz pojawiać się będą w miejscach chętnie odwiedzanych przez młodzież: parki, kąpieliska, polany rekreacyjne w trosce o ład, porządek i bezpieczeństwo najmłodszej części naszego lokalnego społeczeństwa. Funkcjonariuszki będzie też można spotkać na półkoloniach, na które są zapraszane przez organizatorów tej formy wypoczynku i zabawy.
3.jpg
WKRÓTCE WAKACJE
2017-06-27
W dniu 22 czerwca w Przedszkolu Publicznym Nr 32 odbyło się cykliczne spotkanie przedszkolaków ze Strażniczkami Miejskimi.Tym razem funkcjonariuszki tłumaczyły dzieciom jakie zagrożenia niesie za sobą korzystanie z "dzikich" kąpielisk oraz jak bezpiecznie bawić się nad wodą.Strażniczki przypomniały również najmłodszym o zasadach jakie obowiązują podczas pobytu w górach oraz co zrobić gdy zaczepia nas osoba obca.Na zakończenie, każde z dzieci otrzymało pamiątkową pieczątkę ze słoneczkiem.
1.jpg
Jak bezpiecznie pokonać "zebrę" - powtórka dla najmłodszych
2017-06-26
20 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 11 przy Zespole Szkół Nr 16 odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Strażników Miejskich z dziećmi z klas 0. Z tej okazji Strażniczki przeprowadziły zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji oraz przypomniały jak poprawnie należy przechodzić przez przejście dla pieszych. Najmłodsi mogli poćwiczyć pokonywanie zebry przy użyciu symulatora sygnalizacji świetlnej.
1.jpg
Jak bezpiecznie spędzić wakacje
2017-06-20
Dnia 19 czerwca Strażniczki Miejskie przeprowadziły zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Specjalnych Nr 12. Tym razem funkcjonariuszki rozmawiały z uczniami odnośnie bezpieczeństwa w czasie wakacji. Poruszane tematy dotyczyły zachowań nad wodą, podczas pobytu w górach, a także co zrobić gdy się zgubimy. Na koniec spotkania dzieci rozwiązały krzyżówkę na temat "Bezpiecznych wakacji" oraz otrzymały słodki upominek.
WP_20170610_14_34_40_Pro.jpg
NA WESOŁO
2017-06-14
10 czerwca Rada Osiedla Turzyn wspólnie z Radą Osiedla Śródmieście - Zachód i Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 zorganizowała na Skwerze Janiny Szczerskiej festyn rodzinny. Jednym z zaproszonych gości była Straż Miejska. Funkcjonariuszki pokazywały sprzęt jakim dysponujemy, można było przymierzyć kamizelkę "igło i nożo" odporną natomiast dla maluchów wyczarowywane były miecze i pieski z balonów modelinek.
IMG_20170610_110821.jpg
MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY
2017-06-14
10 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 56 odbył się egzamin na kartę rowerową.
WP_20170605_10_04_02_Pro.jpg
XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
2017-06-13
Z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Szkole Podstawowej Nr 54 odbyło się wspólne czytanie wiersza Juliana Tuwima pt."Lokomotywa".