AKTUALNOŚCI

30 lat szczecińskiej Straży Miejskiej- Obchody Jubileuszowe30 lat szczecińskiej Straży Miejskiej- Obchody Jubileuszowe

Straż Miejska pełni istotną choć niedocenianą rolę w sferze bezpieczeństwa publicznego. Choć została powołana do dbania o ład i porządek spełniając służebną rolę wobec społeczności lokalnej ,to ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo w gminie.

Podejmując interwencje w drobnych wykroczeniach zapobiega popełnianiu przestępstw. O ile różna może być historia Straży miejskich w Polsce i ich  późniejszy rozwój, to podstawy prawne funkcjonowania oraz wspólne dążenie do zmian w istniejących przepisach to wspólny mianownik wszystkich straży. Mimo braku centralizacji straże miejskie i gminne w całym kraju działają w oparciu o te same przepisy. Pomimo różnic w kompetencjach , uprawnieniach , umundurowaniu i wyposażeniu , które różnią straż od policji to jednostki te często postrzegane są prawie jako tożsame. Takie twierdzenie powstało z obserwacji wspólnych działań tych jednostek, chociażby w kontekście zadań  związanych z pandemią. Nikogo dzisiaj już nie dziwią wspólne patrole tych formacji. Nigdy nie mieliśmy ambicji, aby stanowić konkurencję dla policji, choć w sferze przywilejów ciągle żywimy nadzieję na zmianę sytuacji naszych jednostek. Brak wiedzy potencjalnego mieszkańca o katalogu naszych zadań powoduje, iż straż został zaszufladkowana do czynności związanych z nieprawidłowym parkowaniem czy  zakładaniem blokad. Jednakże telefony do dyżurnego  utwierdzają nas w przekonaniu, iż te powszechne wykroczenia stanowią społeczną uciążliwość dla mieszkańców, którzy oczekują od nas pomocy.

W dniu Jubileuszu nie sposób nie wspomnieć ludzi , którzy przez te 30 lat mieli realny wpływ na to, gdzie jesteśmy i jak funkcjonujemy. Podziękowania należą się wszystkim komendantom szczecińskiej straży miejskiej począwszy do komendanta Jana Pytki , który tworzył tą jednostkę  poprzez Waldemara Przybylskiego , który kontynuował jego dzieło a który dziś pewnie jest z nami duchem. Dziękujemy też Leonowi Gajewskiemu, który kierował szczecińską strażą przez 16 lat.  Podziękowania należą się też obecnym funkcjonariuszom i pracownikom tworzącym naszą formację począwszy od zaplecza gospodarczego , służbę dyżurnych, piony patrolowe, specjalistyczne referaty i pracowników administracji.  Swój wkład mają też związki zawodowe, bo łączy nas nadrzędny cel – dobro szczecińskiej Straży Miejskiej. Każdy dokłada tu swoja cegiełkę , która tworzy dziś solidną opokę.

Wczoraj rano na szczecińskich cmentarzach delegacja Straży Miejskiej  złożyła kwiaty i znicze na grobach zmarłych pracowników i funkcjonariuszy z naszej jednostki, którzy odeszli już na wieczną służbę….

21 października  uczestniczyliśmy w uroczystym apelu z okazji Święta Straży Miejskiej . Od momentu powołania szczecińskiej formacji upływa właśnie 30 lat… Przez ten okres przeszliśmy transformację zarówno pod względem wizualnym, jak i przede wszystkim kompetencyjną. Jedno nie zmieniło się od lat: zostaliśmy powołani do strzeżenia porządku i ładu publicznego i na straży tego porządku stoimy i dzisiaj…Na początku byliśmy dwudziesto-osobową męską strażą w strukturach Urzędu Miejskiego. Pierwszą siedzibą były pokoje na trzecim piętrze w UM. Cywilne ubrania, własne samochody, jedna regulująca funkcjonowanie ustawa o Policji ( dzisiaj kilkadziesiąt aktów prawnych ustaw i rozporządzeń). Jedne z głównych ( nie tak licznych jak dzisiaj zadań ) to „ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów”, kontrola prawidłowości oświetlenia ulic i posesji, estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń” ,straż była obowiązana również do informowania o osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej- te zapisy w oryginalnym brzmieniu pochodzą z Zarządzenia nr 15/91 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21.10 1991, podpisane przez zastępcę Prezydenta dr.inż. Macieja Jarmusza. Taki był początek…

Obchody przebiegły według planu:

10.00- msza w intencji strażników miejskich i pracowników SM- Kościół pw Świętej Trójcy ul. Żołnierska 1a

12.00- uroczysty apel z okazji XXX-lat szczecińskiej formacji- plac przy Komendzie SM ul. Klonowica 1B z udziałem Prezydenta Miasta Szczecin, władz państwowych i samorządowych ,przedstawicieli jednostek miejskich, służb mundurowych.