JEDNOSTKI SM

Referat Profilaktyki SMReferat Profilaktyki SM

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 623
fax +48 91 44 27 615


Kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Szczecin


Magdalena Woźniak


Do zadań Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej należy w szczególności kreowanie w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Straży oraz propagowanie podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez działalność edukacyjną, informacyjną i medialną.