KONTAKT

Baza kontaktowaBaza kontaktowa

Numer alarmowy Straży Miejskiej
Dyżurny Techniczny Miasta SM-DTM

986

ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

 

tel. +48 91 44 27 600
tel. +48 91 44 27 601
fax +48 91 44 27 629


Fax dla osób głuchoniemych
+48 91 44 27 629

 

 

Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 625
fax +48 91 44 27 637

 

Oddział interwencyjno - prewencyjny Północ Straży Miejskiej Szczecin
ul. Strzałowska 9
71-730 Szczecin

tel. +48 91 44 27 631
fax +48 91 44 27 638

 

Oddział interwencyjno - prewencyjny Zachód Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 635
fax +48 91 44 27 637

 

Oddział interwencyjno - prewencyjny Prawobrzeże Straży Miejskiej Szczecin
ul. Struga 10
70-784 Szczecin

tel. +48 91 44 27 633
fax +48 91 44 27 639

 

Referat Wodny Straży Miejskiej Szczecin
ul. Przestrzenna 21
70-800 Szczecin

tel. +48 91 44 27 600/601
fax +48 91 44 27 629

 

Referat Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin

Składanie wniosków i skarg dotyczących działalności i czynności Straży Miejskiej Szczecin
w Referacie Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
w poniedziałki w godzinach 7:30 - 16:00
od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Sprawy kontroli i analiz
tel. +48 91 44 27 608
tel. +48 91 44 27 620
fax +48 91 44 27 615

Sprawy gospodarki mandatowej
tel. +48 91 44 27 609
fax +48 91 44 27 615

 

Referat Ruchu Drogowego Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 612

rrd@sm.szczecin.pl
 

Referat Dyżurnych Straży Miejskiej Szczecin
Dyżurny Techniczny Miasta SM-DTM

ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 600/601
fax +48 91 44 27 629
nr alarmowy 986

zgloszenia@sm.szczecin.pl
 

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 623
fax +48 91 44 27 615

 

Referat Gospodarczo - Zaopatrzeniowy Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 630
fax +48 91 44 27 615

 

Referat Wykroczeń Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 621
 

Sekcja Kadr Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 604
fax +48 91 44 27 615

kadry@sm.szczecin.pl
 

Główny Księgowy Straży Miejskiej Szczecin
Sekcja Finansowa Straży Miejskiej Szczecin

ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 618
fax +48 91 44 27 615

 

Stanowisko ds. informatyki Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 614
fax +48 91 44 27 615

 

Stanowisko ds. kontaktów z mediami Straży Miejskiej Szczecin
Rzecznik Prasowy SM
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 607
fax +48 91 44 27 615

 

rzecznik@sm.szczecin.pl
 

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

Przyjmowanie osób zainteresowanych w Kancelarii Straży Miejskiej Szczecin
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

tel./fax +48 91 44 27 605
 

Stanowisko ds. sekretariatu Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin
Przyjmowanie osób zainteresowanych w Sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615​​​​​​​

 

sekretariat@sm.szczecin.pl

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /SMSzczecin/SkrytkaESP

 

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ. Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 621
 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 624
fax +48 91 44 27 615

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 797 599 363
fax +48 91 44 27 615

iod@sm.szczecin.pl