JEDNOSTKI SM

Sekcja Finansowa SMSekcja Finansowa SM

Sekcja Finansowa Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 618
fax +48 91 44 27 615gł. spec. ds. księgowości Ewa Maciejewska
gł. spec. ds. księgowości Adriana Trylińska


Do zadań Sekcji Finansowej Straży Miejskiej należy w szczególności prowadzenie rachunkowości jednostki, sporządzanie sprawozda-wczości budżetowej oraz finansowej, planowanie i realizacja wydatków, ewidencja majątku Straży, naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych.