DLA MIESZKAŃCÓW

Odbiór pojazdów odholowanych w związku z dyspozycją SMOdbiór pojazdów odholowanych w związku z dyspozycją SM


Procedura odbioru pojazdów odholowanych w związku z dyspozycją Straży Miejskiej


Po uzyskaniu informacji o usunięciu pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel (lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem) zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 roku (Dz. U. nr 143, poz.846) oraz Uchwałą nr XXIX/850/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. musi uzyskać zezwolenie na odbiór pojazdu usuniętego.

W celu odebrania pojazdu odholowanego w związku z dyspozycją Straży Miejskiej Szczecin, należy stawić się w Referacie Dyżurnych Straży Miejskiej Szczecin mieszczącego się przy ul. Klonowica 1B (wejście A).

Właściciel bądź osoba upoważniona przez właściciela udaje się na parking przy ul. Hangarowej 30-32 celem odebrania pojazdu, okazując:

- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu,
- zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycje usunięcia pojazdu,
- dowód rejestracyjny samochodu,

Odbiór pojazdów holowanych z drogi - informacje na stronie ZDiTM