DLA MIESZKAŃCÓW

Alert SzczecinAlert Szczecin


Alert Szczecin - zgłoszenia od mieszkańców


System „Alert Szczecin” to odpowiedź na wyrażoną w trakcie konsultacji społecznych programu Szczecin 2020, przez aktywnych
i zaangażowanych mieszkańców naszego miasta, wolę współdziałania i współodpowiedzialności za Szczecin. Mieszkańcy Szczecina stale monitorują miasto: obserwują, oceniają, czasem zgłaszają swoje uwagi. Przeważnie nie wiedzą jak? gdzie? komu?

W odpowiedzi tworzymy system zgłoszeń nieprawidłowości w funkcjonowaniu miasta. Udostępnimy wszystkim zainteresowanym bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne oraz serwis www, który będzie umożliwiał przekazanie w sposób prosty i intuicyjny, bez dodatkowych formalności swoich spostrzeżeń na temat funkcjonowania miasta, w takich obszarach jak:

 • infrastruktura (np. dziury w drogach, oświetlenie ulic),
 • czystość i porządek (np. dzikie wysypiska śmieci),
 • bezpieczeństwo (np. brak pasów na niebezpiecznych przejściach, doświetlanie niebezpiecznych miejsc),
 • usługi publiczne (np. wywóz śmieci, niesprzątnięte wały przeciwpowodziowe),
 • komunikacja miejsca.

Tworzymy z myślą o mieszkańcach narzędzie do wzajemnej komunikacji. Inwentaryzujemy problemy i mamy więcej czasu na ich rozwiązywanie.


Uruchamiając projekt zobowiązujemy się do
:

 • podejmowania i monitorowanie podejmowanych wskutek otrzymanych zgłoszeń / alertów działań,
 • egzekwowanie ustaleń odnośnie realizacji,
 • podejmowanie interwencji w przypadku zaniechania lub braku reakcji na zgłoszenia,
 • analizowanie zgłoszeń pod kątem ich rodzaju i położenia na działania struktur miejskich,
 • przygotowania propozycji zmian w systemie działania służb komunalnych Miasta,
 • inicjowanie działań naprawczych.

Celem tej operacji jest udrożnienie procedur i stworzenie spójnego systemu odpowiedzialności za otoczenie w którym żyjemy wszyscy!!! Już nie trzeba będzie szukać informacji w poszczególnych jednostkach miejskich kto za dane zadanie odpowiada. Tę rolę przejmie na siebie urząd miasta.

Alert ma pełnić funkcję integratora zadań, być miejscem dystrybucji i opisu działań, wymiany opinii zespołu miejskiego - ma służyć uproszczeniu metod monitorowania i egzekwowania ustaleń.

Zgłoszenia nie pozostaną bez odpowiedzi. Licząc na współpracę zobowiązujemy się być gotowi do jej podjęcia.

Wyślij Twoje zgłoszenie - korzystając ze strony Alertu Szczecin