JEDNOSTKI SM

Referat Gospodarczo - Zaopatrzeniowy SMReferat Gospodarczo - Zaopatrzeniowy SM

Referat Gospodarczo - Zaopatrzeniowy Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel +48 91 44 27 626

fax +48 91 44 27 615


Do zadań Referatu Gospodarczo - Zaopatrzeniowego Straży Miejskiej należy w szczególności:

1) Prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo – magazynowej.
2) Transportu.
3) Konserwacja i naprawa urządzeń oraz nieruchomości.
4) Ubezpieczenia mienia.
5) Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań zamówień publicznych oraz ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie procedur wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232, z 2015 r. poz. 349, poz. 478, poz. 605).