JEDNOSTKI SM

Główny Księgowy SMGłówny Księgowy SM

Główny Księgowy Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 616
fax +48 91 44 27 615


Główny Księgowy Straży Miejskiej Szczecin

Małgorzata Bargiel


Do kompetencji Głównego Księgowego należy:

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5) Nadzór i ponoszenie odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie księgowości.

Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad sekcją finansową.