JEDNOSTKI SM

Referat Wykroczeń SMReferat Wykroczeń SM

Referat Wykroczeń Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 621
 

Kierownik Referatu Wykroczeń Straży Miejskiej Szczecin

Agnieszka Markiewicz


Do zadań Referatu Wykroczeń Straży Miejskiej należy w szczególności przygotowanie i prowadzenie spraw o wykroczenia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przeprowadzanie czynności wyjaśniających oraz sprawdzających, sporządzanie dokumentacji i występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach będących w zakresie działania Straży
w sprawach o wykroczenia.