JEDNOSTKI SM

Oddział Śródmieście SMOddział Śródmieście SM

Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 625
fax +48 91 44 27 637

Naczelnik Oddziału interwencyjno - prewencyjnego Śródmieście Straży Miejskiej Szczecin

Lesław Kosior


Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 14:00.

Patrole: 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.


Do zadań oddziałów interwencyjno - prewencyjnych Straży Miejskiej należy w szczególności realizacja bieżących spraw oraz prewencja w zakresie porządku na wyznaczonym terenie zgodnie z ustawą o strażach gminnych oraz prawem miejscowym.
W skład oddziału wchodzą sekcje: strażnika osiedlowego oraz interwencyjna.


Zakres terytorialny funkcjonowania Oddziału:

  • Łękno
  • Śródmieście - Północ
  • Turzyn
  • Śródmieście - Zachód
  • Centrum
  • Stare Miasto
  • Nowe Miasto
  • Niebuszewo - Bolinko
  • Drzetowo - Grabowo