PROFILAKTYKA

Szkoły PodstawoweSzkoły Podstawowe

 

Programy profilaktyczne realizowane w Szkołach Podstawowych

 

ROLA I ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ

Program zawierający takie treści jak zadania Straży Miejskiej, uprawnienia oraz umundurowanie. Program nabrał szczególnego znaczenia we wrześniu 2007 roku, gdy pojawili się Strażnicy Szkolni. Zaistniała potrzeba przedstawienia powyższych zagadnień młodzieży oraz rodzicom w celu przybliżenia formacji jaką jest Straż Miejska.

 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Pierwsze dni w szkole, to pierwsze samodzielne kroki również w roli pieszego uczestnika ruchu drogowego. Jest to czas wzmożonych wysiłków wszystkich służb mundurowych w zakresie przekazania wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego. Strażnicy Szkolni aktywnie włączają się w propagowanie wiedzy z tego zakresu. Uczniom klas pierwszych przekazują wiedzę niezbędną do bezpiecznego poruszania się po ulicach, natomiast starszym dzieciom przypominają o zasadach ruchu drogowego. W młodszych grupach wiekowych zajęcia odbywają się w formie zabaw ruchowych. Od roku 2015, dzięki Funduszowi Prewencyjnemu PZU S.A., na wyposażeniu Referatu Profilaktyki znajduje się „Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego”.

NIKOTYNA

Tytoń jest najważniejszą przyczyną dających się uniknąć zgonów i chorób oraz niepełnosprawności, pochłaniającą rocznie 650 tyś. Istnień ludzkich. Spalany papieros zawiera ponad 4 000 związków gazowych i substancji stałych, w tym ponad 69 znanych czynników rakotwórczych oraz szereg substancji toksycznych. Nikotyna jest szczególnie szkodliwa dla dzieci, gdyż jest przyczyną astmy, zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, chorób dróg oddechowych, zapalenia ucha środkowego itp. Oprócz zagrożenia dla zdrowia narażenie na dym tytoniowy w domu i w miejscach publicznych wzmaga postrzeganie przez dzieci nawyku palenia jako powszechnego zachowania dorosłych, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo rozpoczęcia przez nie palenia w przyszłości. Podczas zajęć Strażnicy szczególny nacisk kładą na analizę przepisów prawa lokalnego związanych z zakazem palenia na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

 

CYBERPRZEMOC

Zjawisko cyberprzemocy definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci. Częstym zjawiskiem jest publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem Sieci.52% dzieci miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub poprzez telefon komórkowy. 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania, 21% doświadczyło poniżania, ośmieszania i upokarzania. Ponad połowa dzieci w wieku 12 – 17 lat była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonywanych wbrew ich woli. Nadmienić należy, iż akty cyberprzemocy często powodują u ofiar irytację, lęk i zawstydzenie.

 

ROZUMIEMY ZWIERZĘTA

Program kierowany jest do najmłodszych dzieci. Podczas zajęć poruszane są takie zagadnienia jak zachowanie psa, pies jako zwierzę kierujące się instynktem, sposoby unikania agresji psa, zachowania wobec psa agresywnego (drzewko, żółwik). Omawiane są również obowiązki jakie ciążą na właścicielach psów oraz środki ostrożności jakie należy zachować w przypadku z pozostałymi nieznanymi zwierzętami. Program realizowany jest przy pomocy filmu animowanego Pt „ Mój przyjaciel Rex”, który cieszy się dużą popularnością wśród dzieci. Po odbytych zajęciach uczeń powinien odpowiedzieć na pytana: jaka jest rola zwierząt w życiu człowieka, jakie są potrzeby i zachowania zwierząt żyjących wokół nas, jak opiekować się zwierzętami, jak bezpiecznie zachować się wobec zwierząt.

 

MATERIAŁY PIROTECHNICZNE

Poparzenia twarzy, rąk czy ogłuszenia – to tylko niektóre z wypadków, które mają miejsce podczas zabaw z fajerwerkami. Najczęściej powodem jest nieuwaga lub zwykła bezmyślność. W sylwestra chyba każdy lubi popatrzeć na mieniące się na niebie sztuczne ognie. Ponieważ samodzielne podpalanie lontu też jest ciekawe, kupujemy petardy i sztuczne ognie. Jednak te najpiękniejsze są bardzo drogie, kupujemy wiec najtańsze, których szukamy najczęściej na bazarze. Dzieci nieświadome konsekwencji, bardzo często doprowadzają do tragedii. Do wypadków dochodzi często, gdy podpalony lont nie spowoduje wybuchu. Podchodzimy, aby sprawdzić co się stało i właśnie wtedy dochodzi do poparzenia. Mimo, że petardy mogą kupować tylko dorośli, trafiają one najczęściej w ręce dzieci. Program zawiera treści dotyczące rodzajów galanterii pirotechnicznej z podziałem na rodzaj wybuchu, odpowiedzialność za skutki niewłaściwego używania materiałów pirotechnicznych, oraz zasady udzielania pomocy w przypadku poparzeń.

 

AGRESJA

Ofiarą przemocy jest osoba, której w przykry sposób dokucza jeden uczeń lub grupa uczniów. Z takiego ucznia ciągle się szydzi, a jemu samemu trudno jest się obronić. Nie mówimy o przemocy w szkole, gdy pomiędzy dwoma rówieśnikami o podobnej sile doszło do okazjonalnej bójki czy kłótni. Zajęcia prowadzone są dla młodych ludzi, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Mają one na celu uświadomienie jak rozpoznać przemoc i jak sobie z nią radzić. Zaistniałe sytuacje przyczyniły się do powstania prelekcji na temat agresji wśród młodzieży. Mają one na celu uświadomienie młodzieży co jest przemocą i jakie konsekwencje wynikają z łamania zasad etycznych.

 

OBCY

Większość ludzi, których spotykamy, to miłe, dobre osoby, które nie chcą nas skrzywdzić. Jednak niektórzy nieznajomi mogą mieć wobec nas złe intencje, mogą być niebezpieczni. Niestety nie da się rozpoznać na podstawie czyjegoś wyglądu (a nawet zachowania), czy dana osoba ma złe czy dobre zamiary. Aby to wiedzieć trzeba ja znać, a nieznajomy to przecież osoba, o której nic nie wiemy. Dlatego nie można ufać obcym i trzeba zachować względem nich ostrożność.

 

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

Jeśli osoba ranna w wypadku nie oddycha, jeśli jej serce nie pracuje – w ciągu 4 minut dochodzi do niedotlenienia mózgu, do śmierci człowieka. Mamy wiec tylko 4 minuty na uratowanie ludzkiego życia. Niestety, najczęściej osoby, które znalazły się na miejscu wypadku, ograniczają się do wezwania pogotowia i czekają… Boją się udzielać pierwszej pomocy. Przyjazd karetki w ciągu 4 minut jest praktycznie niemożliwy. Zajęcia mają na celu zapoznanie młodych ludzi z zasadami udzielania pomocy potrzebującym. W związku ze wzrostem wypadków z udziałem dzieci i odwagą związaną z ratowaniem ludzkiego życia chcemy przekazać im podstawowe informacje związane z pierwszą pomocą. Ważne jest aby wiedzieć gdzie zadzwonić i jakie informacje są niezbędne, aby jak najszybciej uzyskać pomoc. Na potrzeby dzieci powstał program Ratujemy i Uczymy Ratować został uruchomiony w 2006 roku. Od 2015 roku, dzięki Funduszowi Prewencyjnemu PZU S.A. dysponujemy AED (defibrylatory) przeznaczonymi do nauki udzielania pierwszej pomocy.

 

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY

Zajęcia „Moje pierwsze prawo jazdy” mają na celu usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej w ciągu całego roku szkolnego, dotyczącej zasad poruszania się rowerem. Zajęcia przeprowadzane są w okresie wiosennym, przed przystąpieniem do egzaminu na kartę rowerową. Podczas zajęć Strażnicy zwracają uwagę na najczęściej popełniane wykroczenia przez rowerzystów, które mogą być przyczyną wypadków czy niebezpiecznych sytuacji na drodze. Analizowane są również metody zabezpieczania roweru przed kradzieżą. Od 2015 roku, dzięki pomocy Funduszu Prewencyjnego PZU S.A., na wyposażeniu Referatu Profilaktyki znajduje się Rowerowy Tor Przeszkód.

 

BEZPIECZNE WAKACJE

Każdego roku, zwłaszcza w okresie wakacji, setki młodych ludzi w wieku 13 - 25 lat, głownie chłopcy i młodzi mężczyźni, trafiają na wózki inwalidzkie z powodu nierozważnego skoku do wody. Przez lekkomyślność i brawurę dochodzi do życiowych tragedii, nawet do całkowitego porażenia czterech kończyn. Skutki społeczne to wypadnięcie poza nawias dostępnego systemu edukacji, zdobycia zawodu, pracy, wymaganie stałej opieki innych osób. Wzrost liczby wypadków w czasie wakacji wynika m.in. z braku opieki ze strony rodziców i opiekunów. Nieszczęśliwym zdarzeniom sprzyjają zarówno kąpiele samotne, jak i w grupie - zwłaszcza pod wpływem alkoholu. Niebezpieczne są także takie zabawy, jak wrzucanie innych do wody wbrew ich woli. Do tragedii dochodzi często, kiedy osoby odpoczywające nad wodą ignorują znaki informujące o niebezpieczeństwie.

 

BEZPIECZNE FERIE

Ferie to czas beztroskiej zabawy dla dzieci, które mogą korzystać z zimowych atrakcji: jeździć na sankach, nartach i łyżwach, brać udział w wycieczkach i zabawach na śniegu. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze powinny być to zabawy pod opieką dorosłych i odpowiednio ubrane. Trzeba również zadbać, aby dzieci były wyposażone w różne elementy odblaskowe. Dzięki nim dzieci są lepiej widoczni na drogach i są bezpieczniejsze. Jeździć na nartach, sankach łyżwach można tylko w wyznaczonych i bezpiecznych miejscach. Kulig jest kolejną formą spędzania wolnego czasu tylko bardziej niebezpieczną. Pierwotnie kulig był ciągnięty przez renifery, konie oraz psy.
W dzisiejszych czas zwierzęta zostały zastąpione samochodami, przez co ten rodzaj zabawy niesie ze sobą więcej niebezpieczeństwa.