JEDNOSTKI SM

Rzecznik Prasowy SMRzecznik Prasowy SM

Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 607
fax +48 91 44 27 615
rzecznik@sm.szczecin.pl


Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej Szczecin

insp. Joanna Wojtach
 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy Rzecznika Prasowego Straży Miejskiej należy w szczególności
realizacja polityki informacyjnej oraz kreowanie wizerunku Straży Miejskiej.

 

 

Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej Szczecin udziela informacji wyłącznie dziennikarzom, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00. Po godzinie 15:00 oraz w weekendy, informacji o zdarzeniach bieżących udziela osoba pełniąca dyżur pod numerem telefonu alarmowego 986. Wyjątkiem są zdarzenia o charakterze szczególnym. Korespondencja od dziennikarzy powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, nazwę i adres redakcji oraz numer telefonu.