AKTUALNOŚCI

Akcja "Znicz 2021"-planowane działania Straży Miejskiej SzczecinAkcja "Znicz 2021"-planowane działania Straży Miejskiej Szczecin

Obchody tego wydarzenia oraz przebieg dni poprzedzających święto zawsze obfitują zwiększonym natężeniem ruchu drogowego na terenie całego miasta. W tym okresie duże zagrożenie stanowi wzmożony ruch pieszych na drogach dojazdowych do cmentarzy oraz bezpośrednio w ich rejonie, także w okolicach dworca kolejowego. Ponadto rejony te są narażone na zwiększoną aktywność złodziei tzw. kieszonkowców, także występują kradzieże oraz włamania do samochodów i inne potencjalne wykroczenia oraz przestępstwa. Mając to wszystko na uwadze Straż Miejska włączona wspólnie z innymi służbami mundurowymi do policyjnej akcji ”Znicz” zaplanowała wykorzystanie swoich sił i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W okresie od 25.10 do 03.11.2021 w akcji "ZNICZ" w systemie rotacyjnym włączonych do działań zostanie w sumie

Akcja Znicz 2021: 25.10-03.11.2021

- 204 funkcjonariuszy/ 102 patrole  w systemie rotacyjnym - patrole własne przy cmentarzach (cmentarz Centralny. W Dąbiu, Zdrojach, przy ul. Bronowickiej, Strzałowskiej w Wielgowie i Płoni

Współdziałanie z ZUK ( eliminowanie nielegalnego handlu), z KP Pogodno, WRD, ZDITM - kontrole bezpieczeństwa w ruchu pieszych i czuwanie nad prawidłowością parkowania, zapewnienie porządku publicznego, kontrola parkowania - tereny zielone (trawniki i pasy zieleni przy cmentarzach), monitorowanie drożności ciągów komunikacyjnych

Akcja ZNICZ 2021: 25.10-03.11.2021: patrole interwencyjne

152 funkcjonariuszy/76 patroli

Zadania własne w zakresie egzekwowania ładu i porządku w mieście, zadania zlecone przez dyżurnego SM-DTM: zgłoszenia od mieszkańców, kontrole parkowania w mieście, działania wspomagające - w razie konieczności - patrole lokowane przy cmentarzach (handel, parkowanie, czystość, bezdomni, nietrzeźwi)

Planowane działania:

1. Wspólne działania z Policją z Ruchu Drogowego w zakresie wspomagania policji w nadzorze i kontroli ruchu drogowego z uwzględnieniem egzekwowania nieprawidłowości podczas parkowania (głównie w obrębach skrzyżowań, na przejściach dla pieszych, blokowania dróg dojazdowych, na trawnikach oraz wszelkich innych miejscach, w których zaparkowane pojazdy stanowić będą utrudnienia i zagrożenia dla innych uczestników ruchu).

2. Kontrole z pracownikami ZUK-u pod kątem ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia handlu w rejonie cmentarzy komunalnych.

3. Działania patroli interwencyjnych Straży Miejskiej w dyspozycji dyżurnych SM - ich działania obejmują pozostałe rejony miasta pod kątem wykroczeń porządkowych i administracyjnych.

4. Działania patroli interwencyjnych Straży Miejskiej i Policji - działania obejmują pozostałe rejony miasta pod kątem, ewentualnych przestępstw (kieszonkowcy, kontrola przejść dla pieszych) i wykroczeń porządkowych i administracyjnych.