AKTUALNOŚCI

Pożar w Komendzie Straży Miejskiej- ćwiczenia z ewakuacji w razie zagrożeniaPożar w Komendzie Straży Miejskiej- ćwiczenia z ewakuacji w razie zagrożenia

W dniu 7 lipca o godzinie 10.00 włączyły się sygnały alarmowe w szczecińskiej Straży Miejskiej. Na szczęście był to tylko znak, że rozpoczynają się ćwiczenia z zastosowaniem scenariusza ewakuacji budynku Komendy SM przy ulicy Klonowica 1B.

 Zgodnie z wytycznym BHP takie ćwiczenia powinny odbywać się raz na dwa lata.

Przed dokonaniem praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji przeprowadzono kilka dni wcześniej instruktaż z pracownikami odnośnie celu ewakuacji, zadań pracowników i osób funkcyjnych, znajomości sygnałów alarmowych, dróg ewakuacji i miejsca ewakuacji. 7 lipca o godzinie 10.00 pracownicy usłyszeli sygnały alarmowe i zgodnie z instrukcjami przystąpili do realizowania scenariusza działań w sytuacji zagrożenia pożarem.

W pierwszym etapie symulacja dotyczyła użycia podręcznego sprzętu gaśniczego , powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o rodzaju wystąpienia zagrożenia i podjęcie decyzji o ewakuacji wszystkich pracowników przebywających w tym momencie w budynkach Komendy SM.

Dalszy etap ćwiczeń dotyczył pojawienia się już pożaru ( nie tylko stanu zagrożenia). W tym przypadku podjęto działania w celu likwidacji pożaru w zarodku z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych wraz z rozwinięciem sprzętu (bez jego użycia ) i wyłączeniem dopływu prądu ( pozorowanie ćwiczebne).

Ewakuacja odbyła się według planu z zachowaniem sposobu i kolejności opuszczania obiektu, dróg i kierunków ewakuacji do miejsca wyznaczonego do zbiórki. Nad przebiegiem ćwiczeń czuwały osoby  odpowiedzialne za realizację ewakuacji z poszczególnych części obiektu z uwzględnieniem konkretnych zadań dotyczących m.in. udrażnianie wszystkich wyjść ewakuacyjnych i nadzór nad wszystkimi drogami wyjściowymi.

Zadania otrzymali także naczelnicy oddziałów i kierownicy referatów. Dotyczyły one odpowiedzialności za bezpieczeństwo podległych im pracowników, przeprowadzenia ich w miejsce zbiórki ( zabierając tylko listę obecności), porównanie stanu liczebnego wyprowadzonych z listą obecności w miejscu zbiórki w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia i przekazanie tej informacji Komendantowi Straży Miejskiej.

Ważne! W momencie przebywania petentów w jednostce opiekę nad nimi przejmuje osoba, która ich obsługiwała, pomagając w ten sposób w ewakuacji.

Po zakończeniu ćwiczeń Kierujący Akcją Ratowniczą (KAR) złożył meldunek o przekazaniu obiektu do dalszego nadzoru Komendantowi SM, przed tym odwołane zostały ćwiczenia w Miejskim Stanowisku Kierowania PSP. Pracownicy powrócili do swoich zadań, omówiono i oceniono przeprowadzoną ewakuację.

Scenariusz próbnej ewakuacji zrealizowano z udziałem 47 osób, całość trwała około 15 minut. Z przebiegu ewakuacji został sporządzony szczegółowy protokół przez specjalistę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.