AKTUALNOŚCI

Strażnicy- kwalifikowani ratownicy pomocy przedmedycznejStrażnicy- kwalifikowani ratownicy pomocy przedmedycznej

Każdy strażnik miejski przed podjęciem pracy w jednostce musi przejść obowiązkowe szkolenie .Jego zakres obejmuje m.in. znajomość przepisów prawa, technik i taktyk obrony, użycia środków przymusu bezpośredniego. Ważną częścią tych szkoleń są zajęcia ( zakończone egzaminem ) z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Wśród strażników miejskich są również ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, którzy posiadają stosowne umiejętności w tym zakresie. Ich wiedza jest co jakiś czas weryfikowana podczas recertyfikacji zaświadczeń potwierdzających ich uprawnienia. Tak było też w ostatni weekend. Podczas dwudniowego szkolenia przypominającego funkcjonariusze poszerzali swój zakres wiedzy związanej z ratownictwem, nowymi standardami  w resuscytacji.  Strażnicy miejscy przeszli kurs praktyczny i teoretyczny zakończony trójstopniowym egzaminem pisemnym, ustnym i inscenizowaną scenką z zasad ratownictwa. Tym sposobem od niedzieli 5 czerwca w szczecińskiej straży miejskiej przybyło sześcioro kwalifikowanych ratowników pomocy przedmedycznej, którzy otrzymali certyfikaty zaświadczające o ich uprawnieniach i umiejętnościach.