AKTUALNOŚCI

Strażnicy miejscy patrolują OdręStrażnicy miejscy patrolują Odrę

W związku z informacjami dotyczącymi postępującego zatrucia rzeki Odry oraz potrzebą realizacji monitoringu stanu rzeki, zwłaszcza pod kątem zjawiska śnięcia ryb 12 sierpnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z przekazanymi informacjami podstawową rolę w likwidacji negatywnych zjawisk będą realizować służby podległe Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. Straż Miejska Szczecin będzie współdziałać z innymi podmiotami na terenie administracyjnym Gminy Miasto Szczecin, realizując zadania polegające na doraźnym kontrolowaniu rzeki Odry i Regalicy wraz z kanałami pod kątem śnięcia ryb i innych symptomów świadczących o ewentualnym skażeniu środowiska.

W związku z tym Komendant Straży Miejskiej Szczecin zalecił:

  1. Doraźną kontrolę stanu wód w/w
  2. Kontrolę „dzikich” kąpielisk
  3. Informowanie mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach wynikających z kontaktu z wodą rzeczną. Zadania realizowane są przez Referat Wodny SM i Oddziały Interwencyjno-patrolowe zgodnie z właściwością terytorialną.

Podczas weekendu strażnicy miejscy kontrolowali Odrę Zachodnią i Wschodnią, Regalicę, Siadło Dolne, Klucz aż do ul. Perkuna, Dziewoklicz i Jezioro Dąbskie.

Informacje z powyższych działań raportowane są dyżurnym SM-DTM, którzy zbiorcze raporty z wynikami kontroli przekazują do MCZK. Przy realizacji powyższych działań Komendant Straży Miejskiej polecił zachowanie środków ostrożności i dbanie o własne bezpieczeństwo.