AKTUALNOŚCI

UWAGA! Nadchodzą burze!UWAGA! Nadchodzą burze!

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wystąpieniem burz z ulewnymi opadami deszczu – dziś, tj. 10 lipca br. od godz. 14:00 do godz. 22:00. Należy spodziewać intensywnych opadów deszczu do 55 mm, a lokalnie nawet do 80 mm oraz porywów wiatru do około 90 km/h, a lokalnie do 120 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu. Lokalnie możliwa trąba powietrzna.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowe w czasie występowania zjawiska zaleca:

 • obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne,
 • ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu, aż do ustąpienia opadów. Jeżeli opadowi towarzyszyć będzie gradobicie, odsunąć się od okien,a przebywając na zewnątrz, skryć się w bezpieczne miejsce,
 • nie parkować pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.,
 • nie stawać pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikać kontaktu z metalowymi przedmiotami,
 • zejść ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu,
 • sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie,
 • w mieszkaniu i domu zamknąć wszystkie okna i sprawdzić ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpieczyć),
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usunąć lub zabezpieczyć przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble ogrodowe itp.),
 • jeżeli dom znajduje się w strefie zalewowej lub w pobliżu przepływających opodal rzek (strumieni), być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem. Sprawdzać,a jeżeli zajdzie taka konieczność, przywracać drożność przepustom i studzienkom odpływowym,
 • zrezygnować z podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna, unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi,
 • nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu,
 • zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknąć je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach,
 • mieć w domu, latarkę na dynamo lub baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego,
 • szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe(tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”,
 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

 

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 - numer alarmowy,
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 998 - Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 986-Straż Miejska
 •  

Źródło:https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/uwaga-nadchodza-burze-1