AKTUALNOŚCI

Wandal ujęty przez strażników miejskichWandal ujęty przez strażników miejskich

Bycie wiernym swoim przekonaniom to cenna rzecz, ale manifestowanie tych przekonań używając obiektów użyteczności publicznej to już wandalizm…

W dniu 2 października dwaj strażnicy miejscy pełnili służbę w patrolu interwencyjnym. Około godziny 8.45 przy Placu Zwycięstwa 1 funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który pisał markerem jakieś treści na wiacie przystanku autobusowego. Po przedstawieniu się przez strażników i podaniu podstawy prawnej wykroczenia ustalono ,że sprawcą jest mężczyzna znany Straży Miejskiej z wcześniejszych interwencji. Ów mężczyzna wypisywał treści ideologiczne czerwonym mazakiem na szklanych ścianach wiaty przystanku autobusowego. Mężczyzna z rozbrajającą szczerością, ku osłupieniu strażników oznajmił, że takie treści wypisuje już od dłuższego czasu, kilka lat i na różnych przystankach. Oświadczył też, że według niego skoro przystanki komunikacji publicznej są miejskie i dla mieszkańców, to także należą do  niego!

W związku z popełnionym wykroczeniem oraz zachowaniem sprawcy, który nie wykazywał żadnej skruchy a był wręcz dumny z tego, co robi nałożono na niego mandat karny najwyższej wysokości z art. 63a §1 Kodeksu Wykroczeń- Bezprawne umieszczenie w miejscu publicznym ogłoszenia lub plakatu (§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem ,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny).

Sprawca wykroczenia skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego informując, że wszystko co ma do powiedzenia już powiedział strażnikom i opowie również później w sądach, określając przy tym sądy dosadnym i pejoratywnym epitetem.

Podczas interwencji mężczyzna był bardzo arogancki wobec funkcjonariuszy Straży Miejskiej, używał przy tym bardzo dosadnych i wulgarnych określeń.

Z miejsca interwencji sporządzono dokumentację fotograficzną w celu sporządzenia wniosku do sądu. O zaistniałej sytuacji powiadomiono również ZDITM jako zarządcę przystanków, przesyłając zdjęcia w celu dalszego wykorzystania do celów służbowych