AKTUALNOŚCI

Współpraca między strażami. Mandaty dla sprawców zaśmiecania lasuWspółpraca między strażami. Mandaty dla sprawców zaśmiecania lasu

Straż Gminna w Dobrej doprowadziła do ustalenia i ukarania sprawców notorycznego zaśmiecania parkingów leśnych przy drodze Lubieszyn - Buk. Za wyrzucanie śmieci do lasu zostały nałożone mandaty karne w łącznej wysokości 2000 zł. Ukaranie sprawców było możliwe dzięki współpracy ze Strażą Miejską w Szczecinie.

Pracownicy Urzędu Gminy Dobra zajmujący się pracami porządkowymi od kilku miesięcy ujawniali przypadki wyrzucania odpadów komunalnych na parkingi leśne przy drodze Lubieszyn - Buk. Charakter odpadów wskazywał, że pochodzą one ze sklepu.

Po kolejnym takim przypadku śmieci zostały dokładnie przeszukane. Znaleziono dowody wskazujące na konkretny sklep w Szczecinie. W odstępach dwu- i trzytygodniowych ujawniano kolejne przypadki wyrzucenia identycznych odpadów. Każdorazowo dokładnie przeszukiwano śmieci. Bezsprzecznie potwierdzono, między innymi poprzez porównanie opakowań po produktach i dat ich zakupu w hurtowni mięsnej, że pochodzą one z tego samego sklepu.

Z uwagi, że źródłem odpadów był sklep w Szczecinie, a jego właściciel nie mieszka na terenie gminy Dobra istniała obawa, że standardowa procedura wysłania pism i wezwań na adres w Szczecinie może nie przynieść efektu, tym bardziej, że właściciel sklepu bardzo rzadko przebywał w sklepie. Mając wiedzę co mu grozi mógłby za wszelką cenę unikać kontaktu ze strażą gminną, a to znacznie wydłużyłoby pociągnięcie go do odpowiedzialności.

Nawiązano współpracę ze Strażą Miejską w Szczecinie, aby w ramach rutynowych czynności skontrolowali placówkę i zobowiązali właściciela do obecności w sklepie. Pomimo, że właściciel wstępnie nie przyznał się, że śmieci pochodzą z jego sklepu, przeprowadzone czynności doprowadziły go do zgłoszenia w siedzibie Straży Gminnej w Dobrej. Tym razem już nie negował, że śmieci pochodzą z jego punku handlowego. Za popełnione wykroczenia nałożono mandaty karne w łącznej wysokości 2000 zł.

"W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować Komendantowi Straży Miejskiej w Szczecinie za udzieloną pomoc, bez której ukaranie sprawców zaśmiecania naszej gminy mogłoby być znacznie utrudnione" - mówi Andrzej Budzyński, Komendant Straży Gminnej w Dobrej.
 

Źródło: Komendant Straży Gminnej w Dobrej Andrzej Budzyński

Portal mieszkańców Gminy Dobra: http://www.gminadobra24.pl/news.php?extend.7706.2