Piszą o nas

Strażnik miejski-kto może nim zostaćStrażnik miejski-kto może nim zostać

Droga do założenia munduru strażnika miejskiego (gminnego) nie jest wcale łatwa.

Choć powszechnie praca strażników kojarzona jest z karaniem babć handlujących pokątnie koperkiem na targowiskach albo pilnowaniem stacjonarnego fotoradaru, to zakres obowiązków strażnika jest dużo większy i nie chodzi tu wcale o zakładanie blokad na koła. A to oznacza, że strażnik musi posiadać określone zdolności i kompetencje do wykonywania takich zadań.

Ogólne warunki, które trzeba spełnić, by zostać strażnikiem, określa Ustawa o strażach gminnych. I tak: przyszły strażnik musi mieć obywatelstwo polskie, mieć ukończone 21 lat, cieszyć się wzorowa opinią (z pewnością o opinie o kandydacie zostaną zapytani na przykład sąsiedzi) i być sprawny fizycznie i psychicznie. Strażnik musi posiadać minimum średnie wykształcenie, a jeśli ma zamiar pełnić kierownicze stanowiska – wykształcenie wyższe i minimum trzyletni staż pracy.


Przetestują kandydata na strażnika miejskiego

Dodatkowo przy rekrutacji przedstawić trzeba zaświadczenie o niekaralności (w tym za przestępstwa skarbowe), a także mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydat do pracy w straży musi mieć świadomość, że nikt nie uwierzy mu na słowo – będzie musiał przejść nie tylko badania lekarskie, ale również psychologiczne. Te mają wykazać, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu strażnika. To mogą okazać się kluczowe dla przyszłości kandydata testy. Strażnik bowiem w swojej pracy narażony jest na wiele trudnych sytuacji wynikających z kontaktów z konfliktowymi mieszkańcami, a czasem z konieczności siłowej interwencji. Nie można ukrywać, że wielu obywateli po prostu strażników miejskich nie znosi, czemu daje wyraz przy każdej okazji. W takich sytuacjach strażnik musi zachować spokój i opanowanie.

Ślubowanie na strażnika miejskiego

Jeśli kandydat przejdzie przez egzaminacyjne sito, dostanie umowę o pracę na czas określony, zwykle na rok. Wtedy też złoży uroczyste ślubowanie "Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby". Ślubowanie może być również złożone z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg".

W ciągu „testowego” roku przejdzie podstawowe szkolenia, które zakończą się egzaminem przed specjalnie powołaną komisją, którą powoła komendant wojewódzki policji. Na egzaminie strażnik musi popisać się wiedzą dotycząca praw i obowiązków strażników gminnych, umiejętnościami stosowania środków przymusu bezpośredniego czy używania broni. Dodatkowo egzaminatorzy sprawdzą umiejętność udzielania pierwszej pomocy (wbrew pozorom to zdolność bardziej przydatna strażnikowi niż na przykład obsługa broni). Strażnik musi znać podstawy psychologii, kryminalistyki, a także przepisów ruchu drogowego. Dopiero po zdaniu tego egzaminu strażnik ma szansę na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Kariera strażnika

Na początku strażnik zwykle będzie pełnił służbę na swoim rewirze patrolując go na piechotę. Z czasem może dostać przydział do patrolu zmotoryzowanego lub pełnić służbę razem z policjantami w ramach tzw. patroli mieszanych. W niektórych miastach strażnicy poruszają się również na rowerach służbowych, motocyklach, a nawet konno. Zarobki w straży zależą od miejsca, w którym pełni się obowiązki. Inaczej będzie to wyglądało w mieście wojewódzkim, a inaczej w małych strażach gminnych. Zwykle strażnik zaczyna z pensją około 1600-1800 złotych na rękę, ale otrzymuje również dodatki stażowe i funkcyjne. Z biegiem lat i zyskiwanym doświadczeniem pensja będzie rosła, sięgając czasem 2500-2800 złotych netto. Obecnie funkcjonuje w kraju około 500 straży miejskich i gminnych, a liczba strażników sięga już 10 tysięcy.

Źródło: www.gs24.pl, regiopraca.pl z dn.12.01.2014r.