Działania Strażników Osiedlowych

Co zrobić z choinką po świętach?Co zrobić z choinką po świętach?

Drzewka w donicach chętnie przyjmą pracownicy Wydziału Lasów Miejskich z Zakładu Usług Komunalnych w leśniczówkach. Ten, kto je przyniesie dowie się, gdzie zostanie posadzone. Dla każdej choinki znajdzie się uczęszczane miejsce na terenie naszych lasów. Takie, gdzie właściciel drzewka będzie mógł przychodzić i z miesiąca na miesiąc obserwować, co dzieje się z posadzoną choinką.

Drzewka w donicach można dostarczać do dwóch szczecińskich leśniczówek przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7:30 – 15. Przyjmowane są przy ulicy Miodowej 3 lub na Prawobrzeżu - przy ulicy Czarnogórskiej 63.

Przypomnijmy również, że miasto jednocześnie oferuje wywóz choinek naturalnych. Do 31 marca choinki są odbierane w terminach odbioru bioodpadów:

- raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej,

- co 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej

- Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja bioodpadów i muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób, w tym wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu, szkła .

Odbiór odbywa się z punktów wywozowych a więc miejsc, w których usytuowane są pojemniki na odpady komunalne.