Działania Strażników Osiedlowych

Drzewa ścięte z gniazdami ptaków i nietoperzy !Drzewa ścięte z gniazdami ptaków i nietoperzy !

Rozpoczął się okres lęgowy ptaków. Zgodnie z prawem, między 1 marca a 15 października nie można niszczyć miejsc ich gniazdowania. Wycinka drzew, wśród których żyją ptaki, jest niemożliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, bez pozwolenia wycinać drzewa można jedynie, jeśli będą one zagrażać bezpieczeństwu lub są chore albo martwe. Ścisłej ochronie podlegają siedliska wszystkich żyjących w Polsce ptaków poza gołębiami miejskimi – choć także ich gniazda będą chronione, gdy pojawią się w nich pisklęta. Tymczasem w dniu 22 marca strażnicy miejscy zostali zawiadomieni przez M. Kudawskiego, kierującego Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wielgowie, że na działce przy ulicy Lubczyńskiej wycinane są drzewa z gniazdami ptaków i nietoperzy. Funkcjonariusze straży miejskiej udali się na wskazaną działkę: na 5 hektarach wycięto około 10 drzew, w których stwierdzono szereg gniazd. Mimo iż działka ma status własności prywatnej (zatem wycinka mogłaby się odbyć zgodnie z nowymi przepisami Ustawy o Ochronie Przyrody), to niestety zostały naruszone warunki Ustawy o Ochronie Zwierząt (okres lęgowy). W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa została sporządzona dokumentacja fotograficzna, topograficzna, którą strażnicy przekazali do KP Dąbie przy ulicy Pomorskiej .