Działania Strażników Osiedlowych

Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnychKontrole miejsc przebywania osób bezdomnych

W związku z utrzymującymi się kolejny dzień silnymi mrozami w naszym mieście działania Straży Miejskiej zostały nakierowane przede wszystkim na kontrole miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności. Takie kontrole prowadzone są w nocy i w godzinach wczesnoporannych. Wskazano 23 lokalizacje do codziennego sprawdzania tychże miejsc .

 Do tego dochodzą też inne aktualne , wskazywane m.in. przez mieszkańców zgłaszających przebywanie osób bezdomnych np. w parawanach śmietnikowych, wiatach przystankowych Codziennie przewożone są osoby do Schroniska dla Osób Bezdomnych na ul. Zamkniętą lub, jeśli stan osoby na to wskazuje, do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ( w jej ramach jest dawna Izba Wytrzeźwień). To są najważniejsze zadania, bowiem osoby takie pozostawione bez naszego dozoru i opieki mogłyby po prostu zamarznąć, zwłaszcza jeśli znajdują się pod wpływem alkoholu.