Działania Strażników Osiedlowych

Mandat za spalanie liściMandat za spalanie liści

W dniu 17.10. 2018 roku pełniąc służbę w patrolu zmotoryzowanym około godziny 18 strażnicy patrolujący rejon osiedla Skolwin na ulicy Inwalidzkiej zauważyli gęsty dym wydobywający się z ogrodów działkowych, strażnicy zlokalizowali działkę, na której spalane były w dużej ilości liście orzecha. Kobieta która spalała te liście oświadczyła, że „robi porządki na działce”. Funkcjonariusze poinformowali panią, że spalanie odpadów roślinnych jest wykroczeniem z art. 191 ustawy o odpadach i ukarali mandatem. Na koniec strażnicy przypomnieli sposoby na zagospodarowanie odpadów zielonych: można przekazać je do Ekoportu, kompostować lub gromadzić w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, w jakie winny być wyposażone ogrody działkowe.