Działania Strażników Osiedlowych

Młodzi żeglarze na zajęciach ze strażnikami z Referatu Wodnego.Młodzi żeglarze na zajęciach ze strażnikami z Referatu Wodnego.

Kilka dni temu na terenie Centrum Żeglarskiego wodniacy z Referatu Wodnego spotkali się z dziećmi z tzw. obozu optymistycznego. Ci młodzi adepci żeglarstw, próbujący swych sił pod okiem instruktora na łódkach żaglowych typu DZ ,wzięli udział w teoretycznych i praktycznych zajęciach na temat bezpieczeństwa na wodzie. Grupa 16 dzieci z wielkim zaangażowaniem zadawała strażnikom liczne pytania na temat wyposażenia, obsługi łodzi wykorzystywanych przez strażników miejskich podczas patrolowania akwenów i zadań realizowanych przez ten referat. Omówiono zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą - nie tylko w czasie wakacji. Na koniec spotkania dzieci mogły dokładnie obejrzeć łodzie strażników miejskich, wejść na pokład, obejrzeć wyposażenie motorówek wodniaków. Następnie młodzi żeglarze odpowiednio poinstruowani i zaopatrzeni w kapoki bezpieczeństwa w nagrodę za pilne uczestnictwo w prelekcji, podzielona trzy grupy odbyli krótkie rejsy po Odrze pod czujnym okiem funkcjonariuszy.