Działania Strażników Osiedlowych

Nielegalna wycinka drzew z terenów miejskichNielegalna wycinka drzew z terenów miejskich

9 marca br. podczas kontroli terenu podległego strażnikowi osiedlowemu z Oddziału Zachód SM (os. Arkońskie-Niemierzyn) została ujawniona nielegalna wycinka drzew. Pod topór poszło kilka sosen na ulicy Chopina. Okazało się, że zostały one wycięte dzień wcześniej przez nowego właściciela posesji. Potwierdzili to okoliczni mieszkańcy. 10 marca strażnikom udało się dotrzeć do sprawcy, który swoją samowolę podczas wycinki tłumaczył rzekomo posiadaną dzierżawą na teren, z którego wyciął drzewa. Niestety nie przedłożył żadnych dokumentów, które by mogły zaświadczyć o prawie do tego gruntu. Strażnicy miejscy sporządzili dokumentację i protokół ze zdarzenia i po konsultacjach z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin komplet dokumentów zostanie przekazany 13 marca do Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnego za drzewostan na terenie Gminy i Miasta Szczecin.