Działania Strażników Osiedlowych

Nielegalne spalanie na ogrodach działkowychNielegalne spalanie na ogrodach działkowych

W dniu 12.12.2018 roku strażnicy miejscy z Oddziału Północ pełniąc służbę w patrolu zmotoryzowanym około godziny 1600 otrzymali zgłoszenie dotyczące gęstego dymu wydobywający się z ogrodów działkowych na ulicy Rostockiej. Strażnicy zlokalizowali działkę, na której spalane były w dużej ilości gałęzie choinki, Mężczyzna, który spalał te gałęzie oświadczył że 'to tylko kilka gałązek', zatem funkcjonariusze poinstruowali go, że spalanie odpadów roślinnych jest wykroczeniem z art. 191 Ustawy o odpadach . Na sprawcę nielegalnego pozbywania się odpadów zielonych został nałożony mandat karny, Mężczyzna został następnie poinformowany o sposobach gospodarowania odpadami roślinnymi: można je przekazać do najbliższego ekoportu.