Działania Strażników Osiedlowych

Rozszczelniona rura gazowa-strażnicy pomagali w akcji zabezpieczania miejsca zdarzeniaRozszczelniona rura gazowa-strażnicy pomagali w akcji zabezpieczania miejsca zdarzenia

Kilka dni temu do dyżurnego straży miejskiej wpłynęło zgłoszenie o prawdopodobnym wycieku gazu. Zgłoszenie pochodziło z budynku przy ulicy Potulickiej 19, w sobotni poranek około godziny 9.00.

Zaniepokojony mieszkaniec zgłaszał wydobywający się zapach gazu pochodzący prawdopodobnie z rury gazowej.Przybyłe na miejsce służby ( Pogotowie Gazowe, Straż Pożarna, Policja i Straż Miejska) zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Ewakuowano 23 mieszkańców z budynku przy Potulickiej. Zgłoszenie mieszkańca potwierdziło się: doszło do rozszczelnienia rury gazowej na skutek prowadzonych dzień wcześniej robót modernizacyjnych sieci gazowej.Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności naprawczych i przewietrzeniu budynku około godziny 11.00 mieszkańcy bezpiecznie wrócili do swoich mieszkań.