Działania Strażników Osiedlowych

Strażnicy miejscy i Inspektorzy z WIOŚ odnaleźli sprawcę wycieku nieczystościStrażnicy miejscy i Inspektorzy z WIOŚ odnaleźli sprawcę wycieku nieczystości

Wczoraj w godzinach popołudniowych dyżurny Straży Miejskiej odebrał zgłoszenie od mieszkańca w sprawie wycieku nieczystości do cieku wodnego. O tym fakcie został też powiadomiony Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na miejsce zdarzenia udał się patrol strażników miejskich, wykonano dokumentację fotograficzną zanieczyszczonego cieku a następnie asystowano podczas kontroli przedstawicielowi WIOŚ. Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzono ,że wyciek pochodził z pobliskiej firmy o profilu spożywczym. Przez pracownika ochrony wezwano w trybie pilnym do stawienia się na miejsce zdarzenia dyrektora technicznego, który przyznał iż w firmie doszło do awarii kolektora zrzutowego i część nieczystości powstałych w wyniku procesu technologicznego mogła się wydostać za poza teren firmy.

Za spowodowanie zanieczyszczenia został nałożony na osobę odpowiedzialną za sprawy techniczne w firmie mandat karny w maksymalnej wysokości.

Przez pracownika WIOŚ zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych. Dalsze czynności kontrolne w firmie będą prowadzone przez kolejne dni a informacje z przeprowadzonych kontroli wysyłane do Straży Miejskiej.