Działania Strażników Osiedlowych

Wspólne sprzatanie plaży MieleńskiejWspólne sprzatanie plaży Mieleńskiej

Kolejny raz strażnicy miejscy z Referatu Wodnego pomogli w sprzątaniu nabrzeża plaży Mieleńskiej. 12 września Referat Wodny Straży Miejskiej pomagał w realizacji Alertu 24985<https://alertszczecin.pl/alert2a/> dotyczącego zalegających śmieci na nabrzeżu pasażerskim plaży Mieleńskiej. Z uwagi na to, iż jest to wyspa na akwenie wodniacy udzielili wsparcia w postaci sprzętu (łodzi SM). Po umówieniu szczegółów z firmą Suez strażnicy przeprawili się łodzią razem z pracownikami w rejon działania Wyspa Wielka Kępa.
Utylizacja śmieci i kontrole. Uprzątnięto teren, w wyniku którego uzyskano 6 dużych worków śmieci bytowych oraz złom i opony. Śmieci zostały przetransportowane do Centrum Żeglarskiego, skąd firma Suez zabrała je do utylizacji. Teren będzie systematycznie kontrolowany przez patrole wodne Straży Miejskiej.