Działania profilaktyczne

"Agresja" - prelekcje w SP 74"Agresja" - prelekcje w SP 74

Rozmowy dotyczące problemu agresji i jej różnorakich odcieni przeprowadzone zostały z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 74
w Szczecinie


W prelekcjach udział wzięło 129 uczniów.