Działania profilaktyczne

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERIIBEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERII

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, które w bieżącym roku w naszym województwie przypadają w okresie 28.01 - 08.02. 2019 r. Strażniczki Miejskie odwiedzały szkoły i przedszkola miejskie w celu przypomnienia jak bezpiecznie spędzić czas wolny od zajęć. Mówiły nie tylko o zabawach na śniegu czy lodzie, ale również o zagrożeniach jakie czyhają na nich pod nieobecność rodziców czy opiekunów w domu. Funkcjonariuszki apelowały do dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte akweny wodne, żeby nie przyjmowały nic od osób obcych oraz aby nie spędzały za dużo czasu przed komputerem a także nie podawały żadnych informacji osobom poznanym w sieci.