Działania profilaktyczne

Bezpieczna droga do szkoły ze strażnikami miejskimiBezpieczna droga do szkoły ze strażnikami miejskimi

Z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego strażniczki miejskie z Referatu Profilaktyki wróciły do placówek oświatowych, aby czuwać nad bezpieczeństwem uczniów. Odbywa się to dwuetapowo: po pierwsze kontrolują tereny przyległe do szkół i przedszkoli z uwagą na przejścia dla pieszych, a po drugie edukują uczniów z zakresu głównie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas przeprowadzania prelekcji w klasach. Zarówno dla szkół ,jak i przedszkoli jest już tradycją, iż we wrześniu przypominamy najmłodszym i tym trochę starszym o zasadach poruszania się na drodze. Od początku roku szkolnego funkcjonariuszki przeszkoliły 1650 dzieci w czasie 66 spotkań. Z powodu dużego zainteresowania tematem „Bezpieczna droga” strażniczki będą spotykały się z uczniami także w kolejnych miesiącach.