Działania profilaktyczne

Bezpieczna wiosna w mundurzeBezpieczna wiosna w mundurze

W czwartek 21 marca z okazji "Dnia wagarowicza" na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie odbył się festyn pod nazwą "Bezpieczna wiosna w mundurze". Organizatorem byli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wraz z Dyrekcją wspomnianego liceum. W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, którzy zaprezentowali sprzęt ratowniczy, wykorzystywany podczas niesienia pomocy potrzebującym oraz do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Była to również okazja dla uczniów klas mundurowych z VII LO do zapoznania się z różnorodną specyfiką pracy zaproszonych służb.

Na festyn przybyli:
- funkcjonariusze z Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji wraz z robotem do zadań specjalnych,
- Technik Kryminalistyki, który pokazał w jaki sposób pobierany jest materiał do badań np. odciski palców,
- Ratownicy Medyczni z Polskiego Towarzystwa Ratownictwa z pokazem udzielania Pierwszej Pomocy,
- Żandarmeria Wojskowa z symulatorem dachowania,
- Straż Pożarna oraz Straż Miejska z pokazem sprzętu służbowego,
- uczniowie klas mundurowych VII LO z pokazem chwytów obezwładniających.
Cała impreza cieszyła się zainteresowaniem nie tylko gospodarzy ale również uczniów z okolicznych szkół.