Działania profilaktyczne

"Bezpieczni na drodze" - prelekcje w Pałacu Młodzieży"Bezpieczni na drodze" - prelekcje w Pałacu Młodzieży

Strażnicy Szkolni poprowadzili spotkania z pałacowymi Przedszkolakami. Tematem rozmów była bezpieczna droga do... Słuchacze okazali się być bardzo wyedukowani oraz elokwentni w udzielaniu odpowiedzi na wiele trudnych pytań dotyczących bezpieczeństwa
w poruszaniu się po drodze - szczególnie w czasie przechodzenia przez jezdnię.

Relacja oraz galeria zdjęć: Bezpieczni na drodze