Działania profilaktyczne

BEZPIECZNIE W CZASIE FERIIBEZPIECZNIE W CZASIE FERII

Od 15 stycznia rozpoczynają się w naszym mieście ferie zimowe. Z tego powodu 9 stycznia Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki zostały poproszone o przeprowadzenie pogadanki z uczniami ze Specjalnej Państwowej Szkoły Podstawowej Nr 67 na temat „Bezpiecznych ferii”. Strażniczki przypomniały dzieciom o zasadach obowiązujących podczas zabaw zimowych oraz przy spotkaniu z osobą obcą. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodką niespodziankę oraz pamiątkową pieczątkę na rękę. Strażniczki w podziękowaniu dostały od podopiecznych SPSP 67 własnoręcznie wykonaną laurkę.