Działania profilaktyczne

BEZPIECZNYM BYĆBEZPIECZNYM BYĆ

Zgodnie z corocznym planem i tym razem w miesiącach wrzesień - październik Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki przeprowadzały w szczecińskich placówkach oświatowych prelekcje dotyczące bezpieczeństwa. Podczas spotkań funkcjonariuszki przypominały o następujących zasadach:

1. Nie chodź na skróty przez miejsca nieznane oraz mało bezpieczne.

2. Jeśli nie ma chodnika, idź poboczem lewą stroną jezdni.

3. Przez jezdnię przechodź w miejscach wyznaczonych pasami.

4. Zatrzymaj się przy krawędzi jezdni, rozejrzyj się, najpierw w lewo, następnie w prawo i jeszcze raz w lewo. Kiedy jesteś pewny, że nic nie nadjeżdża żaden samochód możesz przejść przez jezdnię.

5. Nigdy nie przebiegaj przez jezdnię, nawet gdy jesteś na przejściu dla pieszych i masz zielone światło.

6. Nigdy nie wchodź na jezdnię zza samochodu.

7. Noś elementy odblaskowe widoczne dla nadjeżdżających kierowców np. umieszczone na plecaku, czy ubiorze zewnętrznym.

8. pamiętaj aby zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię: odłóż telefon komórkowy, zamknij książkę, zdejmij słuchawki .

Strażniczki apelowały również do dzieci o ostrożność informując o zakazie:

- przyjmowania od osób obcych słodyczy i prezentów

- oddalania się z nieznajomymi

- wsiadania do samochodów kierowanych przez obcych

Przypomniano również aby w czasie nieobecności osób dorosłych w domu nie otwierały drzwi osobom obcym.

Przestrzeganie tych prostych zasad uchroni każdego przed zagrożeniami jakie czyhają na co dzień.

W sumie przeprowadzono 236 spotkań i przeszkolono 5616 uczniów.