Działania profilaktyczne

"Cyberprzemoc" - prelekcje w SP 48"Cyberprzemoc" - prelekcje w SP 48

Tematy związane z cyberprzemocą - między innymi nękanie, zniesławianie, rozsyłanie kompromitujących materiałów - były analizowane w czasie spotkań Strażników Szkolnych z uczniami klas 4 i 6 Szkoły Podstawowej Nr 48 w Szczecinie.

Udział w prelekcjach wzięło 51 osób.