Działania profilaktyczne

"DZIECI BEZPIECZNE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ""DZIECI BEZPIECZNE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ"

30 maja br. w szkole Podstawowej nr 44 przy ulicy Karpackiej na Skolwinie, gdzie odbył się festyn pod hasłem "Dzień Dziecka na zdrowo i sportowo". Jedną z atrakcji zaprezentowanych przez Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki była gra edukacyjna "Dzieci bezpieczne ze Strażą Miejską". Zadaniem gry jest poszerzenie wiedzy dotyczącej pracy miejskich funkcjonariuszy i przedstawienie profilaktycznych działań Straży Miejskiej : zwrócenie uwagi na zagrożenia czyhające na dzieci podczas codziennej wędrówki przez ulice ze względu na ruch samochodów. Przede wszystkim strażniczki starały się wpajać i utrwalać dobre nawyki w poruszaniu się w ruchu ulicznym. Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem, na koniec każdy z graczy otrzymał tematyczną pieczątkę na rękę jako symbol „zaliczenia” z wynikiem pozytywnym gry z drogową symulacją.