Działania profilaktyczne

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETUEUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W lutym przypadał Dzień Bezpiecznego Internetu. Święto to obchodzone jest w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Z tej okazji przez cały miesiąc w wielu szczecińskich szkołach przeprowadzono prelekcje dotyczące Cyberprzemocy.

Na spotkania z dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych i średnich zaproszone były Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki, które uświadamiały uczniom, iż cyberprzemoc to zachowanie krzywdzące emocjonalnie drugiego człowieka.

Do takich zachowań możemy zaliczyć min.
- ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy poniżanie osoby za pomocą internetu lub telefonu komórkowego,

- podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail lub komunikatorach,

- włamanie na czyjeś konto np. pocztowe,

- publikowanie oraz rozsyłanie filmików, zdjęć czy informacji bez zgody

- pisanie obraźliwych komentarzy

Strażniczki miejskie z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej odwiedziły przez miesiąc 51 placówek oświatowych. W spotkaniach wzięło udział 1200 uczniów.