Działania profilaktyczne

Festyn „Pierwszy dzwonek - bezpieczna droga do szkoły”Festyn „Pierwszy dzwonek - bezpieczna droga do szkoły”

Strażnicy Miejscy wraz z innymi podmiotami realizującymi działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa włączyli się czynnie w działania Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego owocem była IX edycja festynu edukacyjnego pt: "Pierwszy dzwonek - bezpieczna droga do szkoły". Całość imprezy skierowana była do pierwszoklasistów szczecińskich szkół podstawowych, których we wspólnej edukacji przez zabawę przyjechało 849 z 8 szkół.

Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.