Działania profilaktyczne

Jak bezpiecznie używać fajerwerków? Strażniczki szkolne przestrzegają i uczą.Jak bezpiecznie używać fajerwerków? Strażniczki szkolne przestrzegają i uczą.

Nadchodzi najbardziej wyczekiwany świąteczny czas w roku - Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester. To właśnie z okazji zakończenia starego roku, w noc sylwestrową używane są wyroby pirotechniczne, popularnie nazywane fajerwerkami. Z tej przyczyny Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki od początku grudnia spotykają się z uczniami ze szczecińskich szkół. Uświadamiają młodzież, jakie zagrożenia płyną z nierozważnego i nieumiejętnego posługiwania się tego typu wyrobami.

Funkcjonariuszki przypominają, iż:

  • Prawo zabrania używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych z wyjątkiem 31 grudnia i 1 stycznia. Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń jak i przepisy prawa miejscowego.
  • Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków oraz petard jest przestępstwem i każdy kto dopuszcza się tego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci oraz osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  • Jeśli już decydujemy się na kupno fajerwerków, to najlepiej robić to u sprawdzonych sprzedawców, stosując instrukcje zamieszczone na opakowaniach.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić czy:

  • Nie posiadają wad mechanicznych np. pęknięć, wgnieceń, czy nic się z nich nie wysypuje.
  • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
  • Dołączona jest instrukcja w języku polskim, dotycząca sposobu użycia oraz ostrzeżenia.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy, iż wyroby te to niebezpieczna zabawa. Należy czytać instrukcję oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Korzystając z fajerwerków należy wybierać miejsca, w których nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się przewody elektryczne, gałęzie drzew. Wyrobów pirotechnicznych nie wolno używać w pomieszczeniach zamkniętych, w tłumie osób, w dużych skupiskach drzew.

Zachowajmy bezpieczną odległość od odpalanych fajerwerków, jest ona ściśle określona w instrukcji obsługi. Nigdy nie nachylajmy się nad ładunkiem, nie odpalajmy trzymając w dłoni środków pirotechnicznych do tego nieprzeznaczonych.

Jeśli po odpaleniu petardy okaże się, że nie eksplodowała, nie podchodźmy do niej by sprawdzić przyczynę. Odczekajmy minimum 15 minut, po tym czasie zasypmy ją śniegiem lub piachem bądź zalejmy wodą.

Gdy doszło do wypadku należy wezwać pogotowie lub straż pożarną.