Działania profilaktyczne

Już wiem... jak bezpiecznie spędzić ferie.Już wiem... jak bezpiecznie spędzić ferie.

10.01.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 35 odbył się apel poświęcony zbliżającym się feriom zimowym. Na spotkanie zostały zaproszone Strażniczki Miejskie z Referatu Profilaktyki, które przedstawiły uczniom krótką prezentację dotyczącą zagrożeń jakie mogą nieść za sobą nierozważne zabawy zimowe. Wyświetlono również film szkoleniowy z którego dzieci dowiedziały się w jaki sposób pomóc osobie pod którą załamał się lód. W apelu wzięło udział ok. 720 uczniów z klas I – V.